รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2565

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2565 8/2564

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
กุมภาพันธ์ 2565 9/2564  

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
มีนาคม 2565 10/2564  

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
เมษายน 2565 ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี
พ.ศ. 2564
 

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
พฤษภาคม 2565 1/2565  

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
มิถุนายน 2565 2/2565  

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ และผ่านระบบ Microsoft Team
กรกฎาคม 2565 3/2565  

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
สิงหาคม 2565 4/2565  

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

 

กันยายน 2565 5/2565  

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

 

ตุลาคม 2565 6/2565   

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ และผ่านระบบ Microsoft Team

 

พฤศจิกายน 2565 7/2565  

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ และผ่านระบบ Microsoft Team

 

ธันวาคม 2565 8/2565  

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ