รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2560

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2560 9/2559 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง GS1 room 3 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กุมภาพันธ์ 2560 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง Boardroom 3 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
มีนาคม 2560 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559
เมษายน 2560 12/2559 วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุม meeting room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พฤษภาคม 2560 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
มิถุนายน 2560 2/2560  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรกฎาคม 2560 3/2560  วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สิงหาคม 2560 4/2560  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง GS1-4 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กันยายน 2560 5/2560  วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ตุลาคม 2560 6/2560  วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พฤศจิกายน 2560 7/2560  วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ธันวาคม 2560 8/2560  วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์