รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2559 ครั้งที่ 9/2558  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.  ห้องบอร์ดรูม 3 โซน C ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 10/2558  วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.  ห้องบอร์ดรูม 1 โซน C ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มินาคม 2559 ครั้งที่ 11/2558  วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.  ห้องGS1 room1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมษายน 2559 ครั้งที่ 12/2558  วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -10.30 น.  ห้องGS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 – 21.00 น.

ห้องประชุม meeting room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น. GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.  ห้องGS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.  ห้องGS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องGS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กันยายน 2559 ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องGS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องGS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 7/2559 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง Boardroom2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 8/2559 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง GS1 room4 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์