รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2566

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2566 9/2565

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
กุมภาพันธ์ 256ุ6 10/2565  

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
มีนาคม 2566 11/2565  

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ และผ่านระบบ Microsoft Team
เมษายน 2566 12/2565  

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
มิถุนายน 2566 1/2566  

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
กรกฎาคม 2566 2/2566  

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ 
สิงหาคม 2566 3/2566  

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
กันยายน 2566 4/2566  

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

 

ตุลาคม 2566 5/2566  

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

 

พฤศจิกายน 2566 6/2566  

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

 

ธันวาคม 2566

7/2566

 

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 - 17.00 น.

 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ