รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2561

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2561 9/2560

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา 13.00-15.00 น.

ห้อง GS1-3 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กุมภาพันธ์ 2561 10/2560

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา 13.00-15.00 น.

ห้อง Boardroom 1 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มีนาคม 2561 11/2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา 14.00-15.00 น.

ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมษายน 2561 12/2560

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561

เวลา 10.00 – 12.00 น.

ห้องรัชดา 1 ชั้น 2

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561

เวลา 12.30 – 22.00 น.

ห้องแกรนด์รัชดาอาคารธารทิพย์ ชั้น 5

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

 

พฤษภาคม 2561

 

1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เวลา 13.00-17.00 น.

 

ห้อง GS1-3 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มิถุนายน 2561 2/2561  

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา 13.00-17.00 น.

 

ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กรกฎาคม 2561 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวลา 13.00-17.00 น.

 

ห้อง GS1-3 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สิงหาคม 2561 4/2561  

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา 13.00-17.00 น.

 

ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กันยายน 2561 5/2561  

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

เวลา 13.00-17.00 น.

 

ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ตุลาคม 2561 6/2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลา 13.00-17.00

ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติิ์

พฤศจิกายน 2561 7/2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

เวลา 13.00-17.00

 

 

ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติิ์

ธันวาคม 2561 8/2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

เวลา 13.00-17.00

 

 

ห้อง GS1-3 สภาอุตสาหกรรมฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติิ์