ตามที่ทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยได้เข้าพบและปรึกษาข้อมูลด้านการใช้แอลกอฮอล์ Ethanol กับทางกรมสรรพสามิต ทางสมาคมฯ ได้รับการชี้แจงข้อมูลดังภาพด้านล่าง จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ

 

หากสมาชิกท่านใดพบปัญหาในการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Ethanol ในเครื่องสำอาง สามารถติดต่อมายังสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)