ตามที่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความคืบหน้ากฎหมายเครื่องสำอาง” ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams นั้น

          ในการนี้ ผู้จัดสัมมนาฯ จึงขอนำส่งลิงค์ไฟล์นำเสนอสำหรับการสัมมนา โดยทุกท่านสามารถพิมพ์เอกสารสัมมนาฯ ได้ และขอแจ้งนำเสนอในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องสำอางในประเทศไทยและร่างคู่มือโฆษณา” ของ ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชย ยังไม่สามารถเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาต อย. ในการเผยแพร่ข้อมูล หากมีความคืบหน้าจะจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ และได้ทำการอัพโหลดไฟล์วิดีโอสัมมนาไว้ใน Google Drive รายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างค่ะ

 

Link ไฟล์นำเสนอและวิดีโอสัมมนา: https://drive.google.com/drive/folders/1e2tZfKjo7dBrpH4c54A7Oh8rEqvKZjPx?usp=sharing