ข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ที่ต้องการส่งออกสินค้าเครื่องสำอาง ไปยังประเทศในอาเซียน

ท่านรู้หรือไม่? ว่ามีระเบียบข้อบังคับ หรือแนวทางที่ควรปฏิบัติอย่างไร?
ค้นหาคำตอบได้ใน หนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT (ACD)
พิเศษ สำหรับสมาชิก TCMA ราคาเล่มละ 700 บาท
สาหรับบุคคลทั่วไป ราคาเล่มละ 1,000 บาท

รายละเอียดหนังสือ :

  •  หนังสือปก 4 สี เนื้อใน ขาว-ดำ
  •  ขนาด 21 x 28 x 1.2 ซม.
  •  น้ำหนักประมาณ 1,000 กรัม
  •  จำนวนหน้า 400 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา


Content :

  • ข้อตกลงเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับเครื่องสำอางที่สอดคล้องกันของอาเซียน รวมถึง แนวทางการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน
  • New! appendix version
  • Update annex
  • Agreement on ASEAN Hamonized cosmetic regulatory scheme
  • ASEAN guideline for cosmetic manufacturing practicesสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
โทร 02-246-7088

แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ