คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องอางไทย นำผู้ประกอบการ SME และกรรมการสมาคมฯ เข้ายื่นข้อร้องเรียนต่อ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ต่อคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นผู้มารับมอบข้อร้องเรียนด้วยตนเอง โดยมีคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์ ส.อ.ท. และ คุณเจน นำชัยศิริ ประธาน ส.อ.ท. ร่วมเป็นตัวแทน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา