ที่มา : Marketter Online (https://marketeeronline.co/archives/216591)

แน่นอนว่าตลาดเครื่องสำอางและความงามของไทยปีที่ผ่านมา ‘สะดุด’  เพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนไม่ได้เดินทางออกไปไหน และอยู่บ้าน WFH มากขึ้น

เครื่องสำอางความงามก็ดูอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปในตอนนั้น ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากซื้อเครื่องสำอางเพื่อความงาม มาเป็นซื้อสินค้าที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพอนามัยมากยิ่งขึ้นแทน

จะเห็นว่าตลาดกลุ่มสินค้าความงามกลุ่มสกินแคร์ และเมคอัพติดลบ สวนทางกับสินค้ากลุ่มไฮยีนที่เติบโต 


นอกจากตลาดเครื่องสำอางและความงามในประเทศจะติดลบ ตลาดส่งออกเครื่องสำอางก็ลดลงไม่ต่างกัน

ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ทำให้การส่งออกสินค้าเครื่องสำอางหดตัวลงเล็กน้อย

โดยไทยส่งออกไป 18 ประเทศคู่ค้าเอฟทีเอ มูลค่า 2,445 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 10% จากปี 2562

ประเทศคู่เอฟทีเอถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย แต่ละปีมีสัดส่วนสูงกว่า 80%

ขณะที่ปี 2564 ตลาดเครื่องสำอางและความงามไทยน่าจะกลับมาเติบโตได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

ปัจจุบันเครื่องสำอางไทยได้รับความนิยมในตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง และจีน ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศส่งออกเครื่องสำอางอันดับ 2 อาเซียน รองจากสิงคโปร์ และอันดับ 10 ของโลก