นายสมชัย สัจจพงษ์
ที่มา: นสพ.ไทยรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/828237 (ฉบับพิมพ์วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560)
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกมาตรการลดภาษีฟุ่มเฟือยในกลุ่มคอสเมติกส์ เช่น น้ำหอม แป้งทาหน้า และลิปสติก เป็นต้น ลดลงเหลือ 0% จากปัจจุบันที่จัดเก็บภาษีนำเข้าอยู่ในอัตราระหว่าง 20-30% หลังจากได้หารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เมื่อปลายเดือน ธ.ค.59 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคอสเมติกส์ภายในประเทศไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพราะจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของตนเองอย่างแน่นอน

นายสมชัยกล่าวว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นมาตรการสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นช็อปปิ้งพาราไดซ์ ด้วยการลดภาษีลงมาเหลือ 0% ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.60 ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบในหลักการไปแล้ว และพร้อมที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่หาก ส.อ.ท.ไม่เห็นด้วยกระทรวงการคลังก็จะถอนเรื่องนี้ออกไป
ในช่วงต้นปี 59 คณะกรรมการ ส.อ.ท.ชุดเดิมเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว แต่พอเปลี่ยนประธาน ส.อ.ท.เป็นนายเจน นำชัยศิริ ก็เกิดการคัดค้านกันเองภายในภาคเอกชน ซึ่งประเด็นนี้กระทรวงการคลังต้องยึดตามความเห็นของ ส.อ.ท. หาก ส.อ.ท.ระบุว่า การลดภาษีจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายในประเทศแล้ว เราก็พร้อมที่จะยกเลิก

นายสมชัยกล่าวว่า ในปีนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เติบโตอยู่ที่ 3.3% และยังมีโอกาสลุ้นที่เติบโตถึง 4% หากการลงทุนภาครัฐและเศรษฐกิจโลกขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น กระทรวงการคลังจะไม่เสียเวลากับเรื่องนี้ หากเอกชนตกลงกันไม่ได้ กระทรวงการคลังก็ยังมีมาตรการอื่นๆออกมาอีก เช่น การลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยในปีนี้จะเริ่มในเดือน มี.ค. และการเร่งงบลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น.