ตลาดความงามของไทยยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ถึงแม้ว่าภาพรวมของสินค้า FMCG หรือสินค้าอุปโภคและบริโภคจะเติบโตติดลบ 0.4% ในรอบ 10 ปี แต่ไม่มีผลต่อตลาดสินค้าความงามและเครื่องสำอาง ที่บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์ได้ประเมินไว้ว่าตลาดเครื่องสำอางและความงามไทย ปี 2017 มีมูลค่า 57,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าต้องใช้เป็นประจำ

  • ลิปสติก เติบโต 32%
  • ดินสอเขียนคิ้ว เติบโต 39%
  • รองพื้น เติบโต 3%

ยอดผู้ซื้อเดิม 74% ผู้ซื้อใหม่ 4%

ทั้งนี้เป็นการเติบโตของผู้ซื้อปัจจุบัน 74% ผู้ซื้อใหม่ 4% โดยยังคงเป็นเขตหัวเมืองเป็นหลัก ซึ่งการเติบโตมาจากการตอบสนองด้านอารมณ์ ที่สามารถเพิ่มความั่นใจให้ตัวเอง

สินค้ากลุ่มเมคอัพของไทย ยังมีช่องว่างให้เติบโตเมื่อเทียบกับเกาหลี

  • เกาหลี สินค้าความงามเข้าถึงผู้ใช้ 85%
  • ไทย : สินค้าความงามเข้าถึงผู้ใช้ 48%

คนไทยแต่งหน้า 2.5 สเต็ป

คนไทยยังแต่งหน้า 2.5 สเต็ปเท่านั้น ในขณะที่จีน 3 สเต็ป และเกาหลีไปถึง 7 สเต็ปแล้วมีความซับซ้อนกว่าคนไทย.

Credit : https://positioningmag.com/1167025