เมื่อเครื่องสำอางเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้เป็นประจำทุกวัน แกะรอยอุตสาหกรรมจึงเริ่มที่การใส่ใจผู้ใช้เพื่อความงามกับมาตรฐานความปลอดภัย ในการเลือกซื้อและเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างถูกวิธี จากนั้นตามไปเจาะลึกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทดูแลเส้นผม ภายใต้ Concept End To End Smart Eco Design ที่ใส่ใจในเรื่องของกระบวนการผลิตซึ่งมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นมีการตรวจสอบคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่โครงการ Utility โดยมีการบำบัดน้ำเสียให้สามารถหมุนเวียนน้ำนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งเพื่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปิดท้ายพาไปพบกับเรื่องราวดีๆ ด้วยเครื่องเล่นรีไซเคิลจากขวดผลิตภัณฑ์แชมพู โดยการนำขวดแชมพูที่ไม่ใช้แล้วแต่สภาพยังดีอยู่มารีไซเคิลเป็นเครื่องเล่นให้กับเด็กพิเศษ ในโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เพื่อมอบรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับเหล่าเด็กๆที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกร