อุตสาหกรรมความงามเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมามีอัตราการเจริญเติบโตทั่วโลกเฉลี่ย 4.5% ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสการให้ความสำคัญเรื่องภาพลักษณ์ และการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยคาดการว่าในปีพ.ศ. 2560 นี้ ตลาดสินค้าความงามทั่วโลกจะมีมูลค่ารวมกว่า 9.3 ล้านล้านบาท ส่วนในแถบอาเซียนจะมูลค่าในตลาดอุตสาหกรรมความงามกว่า 5 แสนล้านบาท โดยมีผู้นำเป็นอันดับ 1 ในตลาดเครื่องสำอางอาเซียน คือ ประเทศไทย

นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมเป็นอันดับ 1 ของโลก
เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอันดับที่ 12 ของโลก
และเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางอันดับที่ 17 ของโลก

ส่วนตลาดเครื่องสำอางในไทยมีมูลค่าปีละ 250,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องขึ้นทุกปี