เว็ปไซค์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

อย. เผย กระทรวงสาธารณสุข เคาะแล้ว การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง มีผลใช้บังคับแล้ววันนี้ 12 ม.ค. 64 นำร่องใช้น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ก่อนจะขยายไปส่วนอื่นๆ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอางได้ทุกชนิด ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ปลดล็อกกัญชา กัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัด อย. ได้ออกกฎหมายรองรับการปลดล็อกดังกล่าว ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยกฎหมายฉบับแรกประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (12 มกราคม 2564) เป็นต้นไป 

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ เปิดให้ใช้น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชงในเครื่องสำอางได้ทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กำหนด และจะขยายให้ใช้ส่วนอื่นของกัญชงในเครื่องสำอาง รวมถึงออกกฎหมายการใช้กัญชา กัญชงในผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ส่วนกรณีที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรออกเมนู “มาชิมกัญ” ว่า สามารถทำได้ เนื่องจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้มาขอแก้ไขโครงการเพื่อนำใบไปใช้ประโยชน์แล้ว และเป็นการจำหน่ายตรงต่อผู้บริโภคจึงไม่ต้องขอเลข อย. ทั้งนี้ การนำใบกัญชาไปใช้ปรุงอาหารยังมีข้อควรระวังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดย อย. จะออกชุดสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำผู้ปรุงอาหารให้มีความรู้ในการปรุงอาหารจากกัญชาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป