สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อ "ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข" และ"ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง" เกี่ยวกับกัญชงที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
โดยเปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563

สามารถ download เอกสารร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข และร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/2TAnygP

และเสนอข้อคิดเห็นได้ที่ แบบฟอร์มนี้
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ