รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2563

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2563 11/2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กุมภาพันธ์ 2563 12/2562  

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มีนาคม 2563 13/2562  

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เมษายน 2563 14/2563  

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และ VDO Conference Microsoft Teams
พฤษภาคม 2563 15/2563  

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และ VDO Conference Microsoft Teams
มิถุนายน 2563 4/2563    
กรกฎาคม 2563 5/2563    
สิงหาคม 2563 6/2563    
กันยายน 2563 7/2563    
ตุลาคม 2563 8/2563    
พฤศจิกายน 2563 9/2563    
ธันวาคม 2563 10/2563