สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ติ่ง ภก.พงศ์ประพันธ์ สุสัณฐิตพงษ์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และอดีตที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ที่ได้ถึงแก่กรรม โดยมีกำหนดการสวดพระอภิธรรม ที่วัดตรีทศเทพ ศาลา 7

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
เวลา16.00 น. รดน้ำ
18.00น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
18.30น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
17.00น.ประชุมเพลิง