งานนี้พลาดไม่ได้!!

ขอเข้าเชิญเข้าร่วม สัมมนา “กฎหมาย EPR กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
เวลา 12.30 - 16.30 น. (เริ่มเปิดห้องเวลา 12.30 เริ่มสัมมนาเวลา 13.00 น.)
ในรูปแบบออนไลน์ Video Conference (Zoom Meeting)

หัวข้อหลักภายใต้การสัมมนาครั้งนี้
1.“ผลกระทบของร่างกฎหมาย EPR ต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง”
โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.“บรรจุภัณฑ์พลาสติกในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเพื่อความยั่งยืน”
โดย คุณประสาน เกตุสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัทคอนิเมก จำกัด

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- สมาชิกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ท่านละ 1,000 บาท
- บริษัทหรือบุคคลทั่วไป ท่านละ 1,500 บาท

Link ลงทะเบียน: https://forms.gle/879uRcaseCRixc6S7


ปิดรับภายในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
สภาอุตสาหกรรมฯ โทรศัพท์ 02-345-1177 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย โทรศัพท์ 065-938-4264 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.