รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปีพ.ศ. 2565

ประจำเดือน ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่
มกราคม 2565 8/2564

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
กุมภาพันธ์ 2565 9/2564  

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
มีนาคม 2565 10/2564  

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
เมษายน 2564 ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี
พ.ศ. 2564
 

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
พฤษภาคม 2564 1/2565  

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
มิถุนายน 2564 2/2565  

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ และผ่านระบบ Microsoft Team
กรกฎาคม 2564  3/2565  

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
สิงหาคม 2564      
กันยายน 2564      
ตุลาคม 2564      
พฤศจิกายน 2564      
ธันวาคม 2564