สมาคมขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างกฎหมายลำดับรองสำหรับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเครื่องสำอางหลายร่างดังนี้
1)        ประชาสัมพันธ์เรื่อง อย. ถามถึงความเห็นเรื่องการใส่วันหมดอายุ บนฉลากเครื่องสำอาง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและส่งผลต่อผู้ประกอบการทุกท่าน และมีผลต่อการออกกฎหมายและหรือการเปลี่ยนฉลากในอนาคต จึงอยากให้ทุกท่านช่วยกันออกความคิดเห็น กดที่ลิงค์นี้ หมดเขตการแสดงความคิดเห็นในวันที่ 15 สค 2560
2)     ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบถามความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ การจดแจ้งเครื่องสำอาง การต่ออายุใบจดแจ้ง การผลิตเพื่อการส่งออก การจัดทำรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค การปรับปรุงคำเตือนของสารที่อาจใช้ในเครื่องสำอางบางตัว ในวันที่ 10 สค 2560 จึงอยากให้สมาชิกเข้าร่วมงานประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อทางภาครัฐ เกี่ยวกับมาตราการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อท่านไม่มากก็น้อย โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ที่ลิงค์นี้